Om projektet

Sveriges tråkigaste podcast.

En dokumentations pod, ett hembygdsprojekt baserat på 2010-talets tekniska möjligheter.

År 2016 flyttade Karl till Tranås, där Magnus sedan tidigare bor. De två har ett musik-band som heter Två män i en dambob.

Sveriges tråkigaste podcast började i ett gemensamt intresse för lokalhistoria och vad detta egentligen innebär. Ur ett kulturantropologiskt sätt att försöka förklara världen och dess invånare, där frågetecknen som vanligtvis uppkommer kring antropologisk forskning; hur besvaras frågorna som ställts? vem är det som blir undersökt, antropologen eller det undersökta? Reder vi ut genom att fokusera på att spela upp det inspelade, slutsatser är inget vi hänger oss till, utan det är upp till lyssnarna själva. Poden bygger på inspelningar från Tranås gator, inspelningar av alla Tranås gator, ett projekt som bygger på olika traditioner inräknat Psychogeography ovan nämnda antropologi, poesi med flera. Arbetet har pågått under 2016 och 2017 med framtida planerade field recordings av samtiden.

Utöver podcast har vidare utveckling av projektet har redan satts igång där vi sammanbinder inspelningarna med moderna lokala mytologier i form av poesi. Under framträdanden sker även förvrängning av de inspelade ljuden. En nationell hembygdsgård/ parks turné är i planeringsstadiet, hör av er om ni vill att vi skall komma till er.

 Live-Tranås-at-the-fringe-fotografi-Peter-Nyberg-Populär-poesi

(FOTO: Peter Nyberg, Populär poesi)

Ytterligare texter och analyser av vad vi skapar kommer att göras tillgängliga här på hemsidan.

Håll utsikt.

Saknar ni något eller är nyfikna? Skriv ett mail: podcast@karllarsson.se